คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผู้บริหารสื่อสารฯ – สถาปัตย์ มช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx

            รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรทั้ง 2 คณะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx เพื่อปรับปรุงและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน รวมถึงแนะนำการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) คณะการสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom คณะการสื่อสารมวลชน

            สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผู้บริหารสื่อสารฯ – สถาปัตย์ มช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.