คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผู้บริหารคณะร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 63 ปี สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช.

อ.ดร.ปิยะพงษ์ อิงไธสง ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) พร้อมด้วยนางปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน และบุคลากรคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 63 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ตุลาคม 2565 โดยมีผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผู้บริหารคณะร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 63 ปี สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.