คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Projects

ผลงานนักศึกษา

All
Concert
Event
Workshop
JoinJoy Concert-26

JoinJoy Music Festival

JoinJoy Concert-122

JoinJoy Music Festival

JoinJoy Concert-29

JoinJoy Music Festival

JoinJoy Concert-54

JoinJoy Music Festival

JoinJoy Concert-76

JoinJoy Music Festival

JoinJoy Concert-106

JoinJoy Music Festival

JoinJoy Concert-56

JoinJoy Music Festival

JoinJoy Concert-90

JoinJoy Music Festival

JoinJoy Concert-110

JoinJoy Music Festival

IMG_5096

More Ads Mass

IMG_5011

More Ads Mass

IMG_5166

More Ads Mass

IMG_5197

More Ads Mass

IMG_5294

More Ads Mass

IMG_5224

More Ads Mass

IMG_5280

More Ads Mass

IMG_5059

More Ads Mass

IMG_5004

More Ads Mass

LINE_ALBUM_220511_8

Up Skills Filmmaker Workshop

LINE_ALBUM_220511_2_0

Up Skills Filmmaker Workshop

LINE_ALBUM_220511_10

Up Skills Filmmaker Workshop

Up Skills Filmmaker Workshop-79

Up Skills Filmmaker Workshop

Up Skills Filmmaker Workshop-27

Up Skills Filmmaker Workshop

Up Skills Filmmaker Workshop

Up Skills Filmmaker Workshop