คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารงานวิจัย)

ข่าวรับสมัครงาน

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารงานวิจัย) ตำแหน่งเลขที่ E100021 ค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏผู้ได้รับการคัดเลือก ดังเอกสารแนบเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

นำเสนอข่าวโดย : หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ
วันที่จัดทำ : 17 กันยายน 2564

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารงานวิจัย)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.