คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) ตำแหน่งเลขที่ E100047

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) ตำแหน่งเลขที่ E100047 สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวเสร็จสิ้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) ตำแหน่งเลขที่ E100047

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.