คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) ตำแหน่งเลขที่ E100050

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E100050 (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250 บาท สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น

                 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ให้ทราบโดยทั่วกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) ตำแหน่งเลขที่ E100050

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.