คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงานของศูนย์ การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน Mass Comm Media Learning Center (MC-MLC) ประจำปีงบประมาณ 2565 สังกัดหน่วยห้องค้นคว้า งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน Mass Comm Media Learning Center (MC-MLC) โดยมีชื่อตามเอกสารดังแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.