คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด)

             ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด) สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน
            บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.