คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ด้านผลิตสื่อภาพและเสียง Visual Audio)

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาผลิตสื่อภาพ และเสียง (Visual Audio) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น 

บัดนี้ คณะการสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือก ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ด้านผลิตสื่อภาพและเสียง Visual Audio)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.