คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านโสตทัศนูปกรณ์)

สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการ  งานทั่วไป (ด้านโสตทัศนูปกรณ์) สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.-บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะการสื่อสารมวลชน ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือก ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.