คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงาน

ด้านบริการการศึกษาและห้องค้นคว้า

            ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงานด้านบริการการศึกษาและห้องค้นคว้า สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 17,060.-บาท นั้น

           บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงานด้านบริการการศึกษาและห้องค้นคว้า โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรดำเนินงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.