คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ปิดท้ายกิจกรรม Workshop “Planning and Ways of Working” หลักสูตร Skills4Life เสริม “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

คณะการสื่อสารมวลชนร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) เพื่อเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำงานและบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” โดยทักษะเหล่านี้ไม่เคยถูกจัดเป็นการเรียนการสอนอย่างแน่ชัดในการศึกษาภาคบังคับ และเรามักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก หลักสูตรนี้เน้นสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันสถานการณ์

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการบริหารจัดการ (Planning and ways of working) จำนวน 2 รุ่น โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่าจากหลายคณะ รวมถึงบุคลากรจากหลายส่วนงานสนใจเข้าร่วมการอบรม ณ Mass Comm CMU Learning Space

ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้และ Workshop แบ่งเป็นช่วงเช้าหัวข้อ “Project Charter: ฝึกการเขียน Project Charter เขียนอย่างไรให้ดี” บรรลุตามวัตถุประสงค์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดยผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และช่วงบ่ายในหัวข้อ “Project Planning: Play and Learn by LEGO” กิจกรรมต่อ LEGO ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวางแผนโครงการ วิทยากรโดยรศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายหลังเสร็จสิ้นงาน ผู้เข้าอบรมเข้ารับมอบประกาศนียบัตรจากวิทยากร พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

ทั้งนี้ สามารถรับชมภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/CICCMU หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) ได้ที่เว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ปิดท้ายกิจกรรม Workshop “Planning and Ways of Working” หลักสูตร Skills4Life เสริม “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.