คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประเมินแผนปฏิบัติการงบประมาณปี 64 พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายปี 65

29 กันยายน 2564 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จัดโครงการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามและประเมินแผนฯ โดยให้แต่ละหน่วยงานร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการขับเคลื่อนคณะให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในงบประมาณปี 2565 ต่อไป

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประเมินแผนปฏิบัติการงบประมาณปี 64 พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายปี 65

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.