คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

👨‍🎓 ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน เข้าทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ CMU SIS 👨‍🎓

https://sis.cmu.ac.th/cmusis

โดยประเมินกระบวนวิชา ควบคู่กับ การประเมินอาจารย์ ทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสอบปลายภาคของกระบวนวิชานั้น ๆ

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 😀

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.