คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย/วิชาการและขอสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรป

           รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ ให้การต้อนรับ ดร.เกษร วีเวอร์ ผู้ประเมินทุน EU Horizon และทีมงาน และหารือแนวทางเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัย/งานวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้าน Innovation ตลอดจนการขอสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง MCB4205 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC)

           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย/วิชาการและขอสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.