คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน

National Dong Hwa ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันการเดินทาง และอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

คณะและสาขาที่น่าสนใจ
College of Management, Dept. of International Business
College of Arts, Dept. of Music, Dept. of Arts and Creative Industries, Dept. of Arts and Design

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการ สมัครดังต่อไปนี้

    1. ID photo (35x45mm)

    2. A copy of passport

    3. Transcript

    4. Student certificate

    5. Adviser application form

    6. Study Plan

    7. CV

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://en.ntnu.edu.tw/aboutus.php

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. 
โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน
053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.