คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2022 (หมดเขต 31 ม.ค.65)

Mie University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2022 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ
รายละเอียดโครงการ
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
– ควรมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและ/หรือภาษาอังกฤษในระดับดี
– คณะที่สามารถเข้าร่วมได้ Humanities, Law and Economic (Japanese studies department)
– ต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่นประกอบการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://cutt.ly/qIpPC4E
Mie University April 2022 Application Guide https://cmu.to/eqmAh

>>หากประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการสามารส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน (พี่การ์ด) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการส่งเอกสารต่อไปยังมหาวิทยาลัยสำหรับคัดเลือกต่อไป

>>>ทั้งนี้ เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ<<<

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2022 (หมดเขต 31 ม.ค.65)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.