คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Spring Semester 2023

National Taiwan Normal University ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 กำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ หลักสูตร

คณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ระดับปริญญาตรี College of Music, College of Liberal Arts และ College of Management
ระดับปริญญาโท College of Management

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าประกันภัย ฯลฯ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

กรุณาส่งเอกสาร การสมัครดังต่อไปนี้
1. Application Form
2. Study Plan
3. Letter of Recommendation
4. Official Academic Transcripts
5. Enrollment Certificate (issued within 3 months)
6. Photocopy of Passport
7. Photocopy of certificate of Chinese language proficiency test, English language proficiency test or both to meet the requirement of the Departments and Graduate Institutes in CISS

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
https://en.ntnu.edu.tw/aboutus.php
https://bds.oia.ntnu.edu.tw/bds/en/web/goexchange

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน
053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Spring Semester 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.