คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 มี.ค.65)

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 ( 1 ภาคการศึกษา ) กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมไปถึงกระบวนวิชาทั่วไป ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1     Check list

2     Application for Short-Term Student Exchange Program.

3     A study plan

4     Recommendation Letter

5     Certificate of Health

6     Self Declaration of Health

7     Confirmation

8     Certificate of enrollment issued by your home university.

9     Your most recent academic transcripts, issued by your home university.

10   Application for certificate of eligibility.

11   Four facial photos (3 x 4 cms / 1.2 x 1.5 inches).

12   A copy of the front page of your passport (when available).

13   Pledge

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/

คณะสามารถส่งรายชื่อนักศึกษาได้จำนวน 1 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อส่งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจจะทำการคัดเลือกอีกครั้ง หากมีผู้สมัครจำนวนเกินโคต้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร วันที่ 23 มีนาคม 2565  โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิชญา (พี่การ์ด) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 มี.ค.65)

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 ( 1 ภาคการศึกษา ) กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมไปถึงกระบวนวิชาทั่วไป ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1     Check list

2     Application for Short-Term Student Exchange Program.

3     A study plan

4     Recommendation Letter

5     Certificate of Health

6     Self Declaration of Health

7     Confirmation

8     Certificate of enrollment issued by your home university.

9     Your most recent academic transcripts, issued by your home university.

10   Application for certificate of eligibility.

11   Four facial photos (3 x 4 cms / 1.2 x 1.5 inches).

12   A copy of the front page of your passport (when available).

13   Pledge

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/

คณะสามารถส่งรายชื่อนักศึกษาได้จำนวน 1 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อส่งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจจะทำการคัดเลือกอีกครั้ง หากมีผู้สมัครจำนวนเกินโคต้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร วันที่ 23 มีนาคม 2565  โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิชญา (พี่การ์ด) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.