คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี

       Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมไปถึงการศึกษาในสาขาวิชาการทั่วไป ณ Chonnam National University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปี

        นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโรงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

        1. CV

        2. Transcript 

        3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

        4. Copy of Passport

        5. Certificate of Eligibility 

        6.  ID Photos จำนวน 3 ภาพ (พื้นหลังสีขาว/เปิดหู) ไฟล์ JPG

        7. Study Plan

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่เอกสารดาวน์โหลดและเว็บไซต์ https://international.jnu.ac.kr/Inbound/Incoming/OverView

คณะสามารถส่งรายชื่อนักศึกษาได้จำนวน 1 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อส่งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจจะทำการคัดเลือกอีกครั้ง หากมีผู้สมัครจำนวนเกินโคต้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิชญา (พี่การ์ด) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี

       Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมไปถึงการศึกษาในสาขาวิชาการทั่วไป ณ Chonnam National University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปี

        นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโรงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

        1. CV

        2. Transcript 

        3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

        4. Copy of Passport

        5. Certificate of Eligibility 

        6.  ID Photos จำนวน 3 ภาพ (พื้นหลังสีขาว/เปิดหู) ไฟล์ JPG

        7. Study Plan

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่เอกสารดาวน์โหลดและเว็บไซต์ https://international.jnu.ac.kr/Inbound/Incoming/OverView

คณะสามารถส่งรายชื่อนักศึกษาได้จำนวน 1 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อส่งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจจะทำการคัดเลือกอีกครั้ง หากมีผู้สมัครจำนวนเกินโคต้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิชญา (พี่การ์ด) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.