คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall 2022 (หมดเขต 16 มี.ค.65)

University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

         1. Application Form

         2. Recommendation Letter

         3. Transcript

         4. Certificate of Enrollment

         5. ID Photo

         6. Color Copy of Passport

         7. Application of Certificate of Eligibility

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/

เนื่องจาก คณะสามารถส่งชื่อนักศึกษาได้ 1 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะจะจัดสรรกรรมการคัดเลือกอีกครั้งเพื่อส่งชื่อไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจจะทำการคัดเลือกอีกครั้ง หากมีผู้สมัครจำนวนเกินโคต้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th
หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall 2022 (หมดเขต 16 มี.ค.65)

University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

         1. Application Form

         2. Recommendation Letter

         3. Transcript

         4. Certificate of Enrollment

         5. ID Photo

         6. Color Copy of Passport

         7. Application of Certificate of Eligibility

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/

เนื่องจาก คณะสามารถส่งชื่อนักศึกษาได้ 1 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะจะจัดสรรกรรมการคัดเลือกอีกครั้งเพื่อส่งชื่อไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจจะทำการคัดเลือกอีกครั้ง หากมีผู้สมัครจำนวนเกินโคต้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มายัง pitchaya.sri@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อว่า สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (ระบุชื่อโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน pitchaya.sri@cmu.ac.th
หรือ 053-942703 ต่อ 195 หรือ inbox ผ่าน FB 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.