คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2022 Summer Program Asia University (หมดเขต 1 เม.ย.65)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2022 Summer Program Asia University ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยนักศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมเรียนได้สูงสุด 3 โปรแกรม

รายละเอียดโครงการ
   • ระยะเวลา: กลางเดือนมิถุนายน – สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 (ประมาณ 3 เดือน)
   • สถานที่: Online program ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
   • ภาษาที่ใช้การดำเนินกิจกรรม: ภาษาอังกฤษ
   • ค่าใช้จ่าย: ฟรีค่าเรียน แต่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งเอกสาร Attendance Certification และ Transcript $20/คน และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน(แชร์กันได้)
   • นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนให้ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จึงจะได้รับเกียรติบัตร

โปรแกรมที่แนะนำ: (รายละเอียดและช่วงเวลาเรียนแต่ละโปรแกรมดูที่ไฟล์แนบ)
College of Management
   – Economy Investment and Taiwan Culture program
   – Innovation & Decision program
College of Creative Design
   – Creative and Cultural Industry program
Chinese Language Center
   – Language and Culture program (ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)
*ทาง AU กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนออนไลน์ตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด แต่ละโปรแกรมจะมีวันและเวลาที่ต่างกัน
** แต่ละโปรแกรมมีหน่วยกิต 3 หน่วย โดยนักศึกษาสามารถโอนกลับมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะการสื่อสารมวลชน
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. สามารถเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดได้

วิธีการสมัคร: แจ้งความประสงค์มายังพี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมที่: ไฟล์เอกสารแนบ หรือสอบถามพี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ห้อง1308 ชั้น 3 อาคารบริหาร

**หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2565**

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2022 Summer Program Asia University (หมดเขต 1 เม.ย.65)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.