คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นออนไลน์ “JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM (BEKKA PROGRAM) ONLINE PROGRAM SPRING 2022” (19 ม.ค.65)

Kanda University of International Studies (KUIS) เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นออนไลน์ “JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM (BEKKA PROGRAM) ONLINE PROGRAM SPRING 2022” ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาทีมีความสนใจพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดโครงการ
– จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 26 กรกฎาคม 2565 (15 สัปดาห์)
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
– เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางโปรแกรม Zoom, Moodle, Google etc.
– เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอยู่แล้ว หรือเรียนด้วยตนเองอยู่แล้ว
– มีโอกาสได้ร่วมฝึกสนทนากับนักศึกษาจาก KUIS ผ่านออนไลน์

เอกสารการสมัครมี ดังนี้
1. Application from
2. Copy of passport
3. Recommendation letter
4. Academic transcript
5. Copy of Japanese language proficiency test (if any)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเช่น คุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร เอกสารการสมัคร รายละเอียดหลักสูตร ฯลฯ ได้ที่ https://cutt.ly/fIukbf3 และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน (พี่การ์ด) ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อจัดส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นออนไลน์ “JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM (BEKKA PROGRAM) ONLINE PROGRAM SPRING 2022” (19 ม.ค.65)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.