คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2565

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยสามารถส่งบทคัดย่อบทความ เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

คณาจารย์ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ftqm.or.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.