คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)”

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)” TCI Tier 2 (ไม่มีค่าบริการตีพิมพ์)   

คณาจารย์ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index-php/jcosci/about/index

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.