คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 “Graduate School Conference 2022” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

คณาจารย์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความ/ผลงานได้ที่ http://www.conference.graduate.ssru.ac.th จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.