คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย,บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4 (4th SMART: Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand) ภายใต้หัวข้อ: Thailand Wellness for World Aesthetic Hub ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณาจารย์ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.antiaging@dpu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย,บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.