คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย สาขาศิลปะ วัฒนธรรม (ดนตรี ประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร์ ศาสนศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล” (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ซึ่งเป็นวารสารที่กำลังพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so07.tci-thaijo.org/index.php/acj/index หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.088-7235944 (อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร) 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.