คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประจำปี 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ

อาจารย์ดีเด่น 2565

ประเภท อาจารย์ดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประจำปี 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.