คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประจำปี 2564 อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์

อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์

อาจารย์ดีเด่น 2564

ประเภท อาจารย์ดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประจำปี 2564 อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.