คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประจำปี 2564 คุณธัชพล อภิรติมัย

คุณธัชพล อภิรติมัย

รหัสประจำตัวนักศึกษา 2601066

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาบริหารราชการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประจำปี 2564 คุณธัชพล อภิรติมัย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest