คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประจำปี 2563 คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล

คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล

รหัสประจำตัวนักศึกษา 2801122

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาบริหารธุรกิจ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประจำปี 2563 คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.