คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประจำปี 2562 อาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ

อาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ

อาจารย์ดีเด่น 2562

ประเภท อาจารย์ดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประจำปี 2562 อาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest