คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประจำปี 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ

อาจารย์ดีเด่น 2561

ประเภท อาจารย์ดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประจำปี 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.