คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประจำปี 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ

นักวิจัยดีเด่น 2559

ประเภท นักวิจัยดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนในการดำเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี (2557 – 2559) และมีจรรยาบรรณ รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประจำปี 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.