คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประจำปี 2559 ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล

ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล

รหัสประจำตัวนักศึกษา 2101048

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประจำปี 2559 ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.