คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศ ฉบับที่ ร 1/2564 (อัตราค่าธรรมเนียมบัตร Smart Card แบบ Bluetooth ในการเข้า-ออกคณะการสื่อสารมวลชน)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศ ฉบับที่ ร 1/2564 (อัตราค่าธรรมเนียมบัตร Smart Card แบบ Bluetooth ในการเข้า-ออกคณะการสื่อสารมวลชน)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.