คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest