คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศแจ้งการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประกาศว่า นายพศิน หรือ ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว ตำแหน่ง อาจารย์ ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศแจ้งการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.