คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน

ของสำนักข่าวอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

             ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน ของสำนักข่าวอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,060.-บาท นั้น
            บัดนี้ คณะการสื่อสารมวลชน ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ทดสอบผ่านฯและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 คน ตามรายชื่อดังเอกสารดังแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.