คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เรื่อง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP100001  ค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ คณะการสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.