คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

  ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP100001 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน นั้น
  บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.