คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

              ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตราaอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470.-บาท สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะการสื่อสารมวลชน นั้น
             บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลโดยการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะการสื่อสารมวลชน ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.