คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
คุณสุดฤทัย เลิศเกษม รหัสประจำตัวนักศึกษา 2501263

2. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
คุณชาติวุฒิ วังวล รหัสประจำตัวนักศึกษา 3401276

3. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฏยา ตนานนท์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 151086

4. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
คุณพรรณพนัช ปัญญาทิพย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 521810085

5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุ่น รหัสประจำตัวนักศึกษา 541810139

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.