คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ประกวด) วช. ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ (2 เวที)

ตามหนังสือที่ อว 0407/ว 4008 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ จำนวน 2 เวที ดังนี้

             1. งาน “WorldInventTM Singapore 2024” (WoSGระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

             2. งาน “Indonesia Inventors Day 2024” (IID 2024ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2567 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยเลือกส่งผลงานได้ 1 เวที เท่านั้น และสำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก วช. จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง ในส่วนอื่น ๆ สามารถเบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยและคณะได้

โดยสามารถจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มงานรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. และ E-mail: thinventor.rekm@nrct.go.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/intfair-nrct/home 

หมายเหตุ : ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประกวดผลงาน สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในเข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัย ภายใต้ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) ข้อ 3.3 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นรายกรณีต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ประกวด) วช. ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ (2 เวที)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.