คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ประกวดรางวัล) ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมคัดเลือกรางวัล THE Awards Asia 2024

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มีนโยบายการส่งเสริม และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่ระบบการจัดอันดับของสถาบันการจัดอันดับชั้นนำ เพื่อยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดย สป.อว.ได้รับการประสานงานจาก Times Higher Education เชิญชวนให้สถาบันการอุดมศึกษาของไทยสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล THE Awards Asia 2024 โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นและมีความเป็นเลิศทางการศึกษาระดับอุมศึกษาในเอเชีย นั้น

สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ขอเชิญชวนคณะร่วมส่งผลงานเข้าประกวด THE Awards Asia 2024 โดยมีประเภทรางวัล 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. รางวัลกลยุทธ์ระดับนานาชาติแห่งปี

2. รางวัลผู้นำและทีมผู้บริหารแห่งปี

3. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

4. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค

5. รางวัลการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนิสิต/นักศึกษา

6. รางวัลโครงการวิจัยแห่งปี: ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

7. รางวัลโครงการวิจัยแห่งปี

8. รางวัลแคมเปญรับสมัครนักศึกษาแห่งปี

9. รางวัลกลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี

10. รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแห่งปี        

สามารถดูรายละเอียดการส่งผลงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ora.oou.cmu.ac.th/cmu_the_awards2024/ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ:

– ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยเป็นผลงานในช่วง 16 ตุลาคม 2565 – 16 ตุลาคม 2566

– เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 25 มกราคม 2567

– ประกาศรางวัลในงาน THE Asia Universities Summit ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 29 เมษายน 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ประกวดรางวัล) ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมคัดเลือกรางวัล THE Awards Asia 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.