คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560

▪ ด้านบริหาร

นายชัชวาลย์ ใหม่จันทร์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

▪ ด้านบริการ

นางสาววรรณา เกิดลาภ พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป

รางวัลพนักงานส่วนงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560

▪ ด้านบริการ

นางสาวปาริฉัตร อนุดีเก้า พนักงานปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

▪ ด้านบริการ

นางสาวสยานิล ประชาราษฎร์ พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.