คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559

รางวัลข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559

ด้านบริหาร

นางปิยะวัน จันทราภานนท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ด้านบริการ

นายมัฆวัต พงศ์มัฆวาน พนักงานปฏิบัติงาน

รางวัลพนักงานส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559

ด้านบริการ

นางสาวศดานันท์ ทนงการกิจ นักการเงินและบัญชี

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.