คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
8.สรุป...
การสื่อสารฯ มช. ต้อนรับสำนักงานมหาวิทยาลัย มช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ CMU e-Document
ดร.ปิย...
(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2568-2569
สำนักง...
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.บก.0...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสาร...

บทความวิจัย

Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.