คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นักศึกษาแมสคอม เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อในสาขา Master of Media and Communication จากวิทยากรประเทศสิงคโปร์

คณะการสื่อสารมวลชน มช. ได้รับเกียรติจากวิทยากร 𝙋𝙧𝙤𝙛 𝙅𝙖𝙘𝙠 𝙌𝙞𝙪 𝙇𝙞𝙣𝙘𝙝𝙪𝙖𝙣 และ 𝙂𝙤𝙙𝙤𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤 𝙍𝙖𝙢𝙞𝙯𝙤 𝙅𝙧. จาก 𝙉𝙖𝙣𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙐𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙩𝙮 ประเทศสิงคโปร์ ในการแนะแนวหลักสูตรในระดับปริญญาโท 𝙒𝙚𝙚 𝙆𝙞𝙢 𝙒𝙚𝙚 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡 𝙤𝙛 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙉𝙖𝙣𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙐𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙩𝙮 ให้แก่นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขา 𝙈𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙖𝙣𝙙 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 ทั้งนี้นักศึกษาฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และการศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์ รวมถึงประสบการณ์ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 🤝🎬✨

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นักศึกษาแมสคอม เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อในสาขา Master of Media and Communication จากวิทยากรประเทศสิงคโปร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.